Контейнерни конфигурации Офис

Вашите предимства: До триетажни конфигурации Индивидуално разпределение на помещенията Оборудване според целта на използване Лакиране по CTX-RAL-каталог Офис контейнерите могат да бъдат комбинирани в конфигурации Контейнерни конфигурации Коридор в контейнерна конфигурация Съблекални, сервизни помещения Допълнително помещение Различни цветове според CTX-RAL-каталог Временен офис Помещение за отдих Приобектен офис