Made Europe Нашите

Нашите фабрики за производство Made in Europe Допълнителна информация за CONTAINEX стандарт за качество и опазване на околната среда, ще намерите в CTX-документа SSHE-Q (Безопасност-Сигурност-Здраве-Околна среда-Качество). CZECH-Cont Ostrov ЧЕХИЯ Дългогодишното сътрудничество със сертифицирани фабрики за производство, собственост на CONTAINEX, гарантират висок и строг качествен контрол на продукта. Ние залагаме на начин на строеж с висока енергийна ефективност, при използване на рециклиращи се материали и методи на продукция, опазващи околната среда. Производството на Офис-, Санитарен искладов контейнер се извършва в съответствие със строги стандарти за качество и опазване на околната среда (Грийн Технолоджи). ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НИ МОЩНОСТИ: ARCONT Gornja Radgona СЛОВЕНИЯ