оборудване складов контейнер

Вградени в рамката CEE-Вход/Изход Санитарна ел. инсталация 1 x ел. контакт 400 V 2 x ел. контакт 230 V Осветителни тела Ел. ключ до вратата Идеално комбиниращ се с прозорец и допълнителна врата Прозорец и допълнителна врата са доставими само при Тип 10 и 20 Ел. оборудване за складов контейнер LC 20 с прозорец и врата Mобилна работилница Осветително тяло и ел. табло с ел. ключове Eл.ключа осветление Вграден СЕЕ електро вход/изход