Green technology GREEN

Лазерно-режеща машина Производствена линия в SK Комарно Избор и употреба на рециклиращи се материали Енергийно ефективно и екологично чисто производство в сертифицирани, европейски заводи Ненадвишаване на всички EU-емисионни норми благодарение на най-модерна KTL-система на лакиране и прахово покритие Постоянен качествен контрол и екологично одитиране в производството Дълъг живот на продукта GREEN technology означава Green technology Допълнителна информация за CONTAINEX - стандарт за качество и опазване на околната среда, ще намерите в CTX-документа SSHE-Q. (Безопасност-Сигурност-Здраве-Околна среда-Качество). Можете да поискате този документ от Вашия CONTAINEX партньор. KTL -система за лакирне Производството на складовите контейнери се извършва съобразно строги екологични и качествени стандарти