теми наем Контейнери

теми под наем Продуцентски офис / озвучителни кабини Панаирен щанд Санитарни помещения Училищен център Приобектен офис и складови помещения Контейнери под наем за всякакви нужди Отделни модули, конфигурации и комбинации от офисни, санитарни и складови контейнери Приспособяване на модулите според изискванията Предлагат се веднага благодарение на огромния наемен парк, съдържащ повече от 25 000 единици Отлични употребявани контейнери от най-близкото до Вас депо Тип SA 20 Тип LC 10 Тип LC 20