Както много възможни

FR Конфигурации, позволяващи свободно разширяване Cанитарен контейнер Cанитарен контейнер 10 Офис контейнери и конфигурации Офис контейнер 10 Офис контейнер 20 Офис контейнери, двойни конфигурации Примерни скици Както и още много възможни варианти и комбинации