Сървис Индивидуални мобилни

Индивидуални мобилни помещения Сървис Индивидуално напасване бърз монтаж Постоянен качествен контрол лична консултация на място Ние Ви съпътсваме от идеята Ви до реализацията й! Личен контакт на място Плануване при съблюдаване на законновите норми и разпоредби Индивидуално напасване на място към Вашите изисквания Директна продажба или отдаване под наем 30 годишен опит в обществената сфера Производство според строгите еклогични и качествени стандарти на CONTAINEX Green Technology