Технически решения които

Специални варианти на оформление - например акустичен таван Постигане на изолационните норми: Подови стойности до U-0,20 W/mK Стенни стойности до U-0,20 W/mK Таванни стойности до U-0,15 W/mK Прозорци до U-0,70 W/mK Увеличени подови и таванни натоварвания ( например до 500 кг/м нето) Противопожарна защита (REI 30 / 60 / 90) по желание Технически решения, които убеждават Технически решения U-Wert = Коефициент на топлопропускливост W/(mK) - отнася се за зададените изолационни дебелини Опционално подово натоварване до 500 kg / m (оптимално за коридори и аварийни изходи) Остъкление Оптимални варианти на изолации Противопожарни компоненти